ORGANIZACJE STUDENCKIE WSG

WSG STUDENT ORGANIZATIONS

 

Student Activity Groups (GAS) and student organizations

There are Student Activity Groups at the University, which were subject to registration by the Vice-Rector for Education of Students, are subject to registration by the Rector, at the request of the group supervisor (reviewed by the head of the research and teaching unit). The conditions, procedure and manner of registration as well as the principles of GAS functioning are set out in the Regulations of Student Activity Groups.


Student Activity Groups and student organizations

Student Activity Group "Constructors"

Guardian:  dr inż. Jacek Gospodarczyk

contact: jacek.gospodarczyk@byd.pl


"ARTLook" Student Activity Group

Guardian: doc. dr Marta Ipczyńska

contact: e-mail: marta.ipczynska@byd.pl


Student Activity Group "Life4U"

Guardian: prof. WSG Aleksander Skaliy 

contact: e-mail: aleksander.skaliy@byd.pl


Student Activity Group "Vocal Group WSG"

Guardian: mgr Jan Chęsy

contact: jan.chesy@byd.pl


Student Activity Group "Student Association Club of Innovation & Entrepreneurship"

Guardian: doc dr.Mariusz Barczak

contact: mariusz.barczak@byd.pl


Student Activity Group "Translator"

Guardian: dr Irena Kudlińska

contact: irena.kudlinska@byd.pl


Student Activity Group „Canada”

Guardian: dr Ewa Wełnic

contact: ewa.welnic@byd.pl


Student Activity Group "GAS"

Guardian: dr inż.Magdalena Nakielska

contact: magdalena.nakielska@byd.pl


Student Activity Group "Compass"

Guardian: dr Rafał Nowicki

contact: rafal.nowicki@byd.pl


Association of International Students - AIS

Guardian: Iryna Yablonska 

contact: iryna.yablonska@student.wsg.byd.pl


Association of Disabled Students

Guardian: Mikołaj Piekut

contact: mikolaj.piekut@byd.pl


Student Activity Group "Medyk".

Guardian: Brygida Frymark 

contact: brygida.frymark@byd.pl


Student Science Club ''Tur''

Guardian:: mgr dr. inż. Rafał Śpiewak

contact: rafal.spiewak@byd.pl


Student Activity Group "Florence"

Guardian: mgr Mirosława Sokół

contact: miroslawa.sokol@byd.pl


Student sctivity group "Fizjomaniak"

the group was reactivated in 2022

Guardian: mgr Małgorzata Rewers

contakt: malgorzata.rewers@byd.pl malgorzatarewers@gmail.com


Student Scientific Club ZARZ (SKN ZARZ) at the College of Social Sciences of the University of Economics in Inowrocław

the group was reactivated in October 2023.

Guardian: doc. dr Grażyna Sipińska 

contact:grazyna.sipinska@byd.pl


We encourage you to join the activities of Student Activity Groups, and in order to create a new Group, please submit an application to Rector for registration of the Student Activity Group (SAG Regulations) in the Department of Student Affairs through the Rector's Proxy for Student Activation

Below is a list of Student Activity Groups that have suspended their activities:

Student Activity Group "FILMOWNIA"

Student Activity Group "Student Entrepreneurship and Technical Sciences"

Student Activity Group of Nutritionistsand Nutritionists

PRiM Student Activity Group.


Grupy Aktywności Studenckiej oraz organizacje studenckie:

W Uczelni działają Grupy Aktywności Studenckiej, które podlegają rejestracji przez Rektora, na wniosek opiekuna grupy, zaopiniowany przez kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej. Warunki, tryb i sposób rejestracji oraz zasady funkcjonowania GAS określa Regulamin Grup Aktywności Studenckiej.

W Uczelni działają następujące Grupy Aktywności Studenckiej oraz organizacje studenckie:

Grupa Aktywności Studenckiej Konstruktorzy.

Opiekun: dr inż.  Jacek Gospodarczyk

Kontakt: jacek.gospodarczyk@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej „Life4U”

Opiekun: prof. WSG Aleksander Skaliy 

Kontakt:aleksander.skaliy@byd.pl

Grupa Aktywności Studenckiej ARTLook

Opiekun: doc. dr Marta Ipczyńska

Kontakt: e-mail: marta.ipczynska@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej Zespół wokalny WSG

Opiekun: mgr Jan Chęsy

Kontakt: jan.chesy@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej Student Association Club of Innovation & Entrepreneurship.

Opiekun: doc. dr Mariusz Barczak

Kontakt: mariusz.barczak@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej Translator.

Opiekun: dr Irena Kudlińska

Kontakt:  irena.kudlinska@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej „Kanada”.

Opiekun: dr Ewa Wełnic

Kontakt: ewa.welnic@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej „GAS”.

Opiekun: dr inż. Magdalena Nakielska

Kontakt: magdalena.nakielska@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej Kompas

Opiekun: dr Rafał Nowicki

Kontakt: rafal.nowicki@byd.pl


Zrzeszenie Studentów z Zagranicy Association of International Students - AIS.

Opiekun: Iryna Yablonska 

Kontakt: iryna.yablonska@student.wsg.byd.pl


Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych.

Opiekun: Mikołaj Piekut

Kontakt: mikolaj.piekut@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej „Medyk”

Opiekun: Brygida Frymark 

Kontakt: brygida.frymark@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej „Florence”

Opiekun: mgr Mirosława Sokół

Kontakt: miroslawa.sokol@byd.pl


Studenckie Koło Naukowe TUR (SKN TUR)

Opiekun: mgr dr. inż. Rafał Śpiewak 

kontakt: rafal.spiewak@byd.pl


Grupa Aktywności Studenckiej " Fizjomaniak"

Grupa reaktywowana w roku 2022.

Opiekun: mgr Małgorzata Rewers

kontakt: malgorzata.rewers@byd.pl malgorzatarewers@gmail.com


Studenckie Koło Naukowe ZARZ (SKN ZARZ) przy Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu 

Grupa reaktywowana w październiku 2023.

Opiekun: doc. dr Grażyna Sipińska 

Kontakt: grazyna.sipinska@byd.pl


Zachęcamy studentów do reaktywacji tych Grup Aktywności, a także wykazywania aktywności studenckiej w ramach istniejących i nowych GAS.

W celu utworzenia nowej Grupy prosimy o złożenie wniosku do JM Rektora o rejestrację Grupy Aktywności Studenckiej (Regulamin GAS) w Dziale Spraw Studenckich za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Aktywizacji Studentów .

Poniżej znajduje się lista Grup Aktywności Studenckiej, które zawiesiły swoją działalność:

Grupa Aktywności Studenckiej „FILMOWNIA”

Grupa Aktywności Studenckiej Żywieniowców i Dietetyków

Grupa Aktywności Studenckiej PRiM.

Grupa Aktywności Studenckiej „Studenckie Koło Przedsiębiorczości i Nauk Technicznych”. 

isaps logowanie
kalendarz studenta

Czerwiec 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki