PRZYJĘCIE NA STUDIA - WYMAGANE DOKUMENTY


ADMISSION TO STUDIES - DOCUMENTS REQUIRED

A candidate applying for admission to a higher semester should submit the following documents to the Recruitment Office:

 1. application to the Rector for admission to studies,
 2. personal questionnaire: first degree studies second degree studies
 3. photocopy of the index of the current university - certified as true to the original,
 4. course card with a list of subjects,
 5. the number of hours of classes and the ECTS credits assigned to them, certified by the home university,
 6. certificate from the home university about the number of semesters passed,
 7. current photograph in accordance with the requirements used for issuing ID cards,
 8. photocopy of ID card - the original can be viewed, original secondary school-leaving certificate, duplicate or photocopy - original available (does not apply to second-cycle studies),
 9. copy of the first-cycle diploma or photocopy - the original is available for inspection (applies to second-cycle studies),
 10. medical certificate from an occupational medicine physician in the field of physiotherapy;
 11. proof of registration fee of PLN 350 required when signing the study contract (University account number: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
 2. kwestionariusz osobowy: studia I stopnia studia II stopnia ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów,
 4. liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
 5. zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
 6. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu, oryginał świadectwa dojrzałości,
 8. duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
 9. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
 10. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;
 11. dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).
isaps logowanie
kalendarz studenta

Czerwiec 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki