ELEKTRONICZNY INDEKS

ELECTRONIC INDEX

The University of Economy is so-called electronic index. All entries from credits and exams are supplemented by the instructors in electronic exam reports in the ISAPS system. In connection with the above, it is no longer necessary to collect entries on a traditional-paper card of student's periodic achievements. Each student has available grades on their individual account in the ISAPS system in the EXAMINATION CARD.

After conducting the exam / exam, the academic teacher has 7 days to enter the result of the exam / exam in the student's electronic achievement card.

If the grade is not entered in the system, this fact should be reported to the Coordinator of the Institute's Office or Department. In the event of any inconsistencies between the assessment announced and the assessment entered in the ISAPS system, explanation should take place within 7 days from the date of the results announcement. The student may report the above-mentioned non-compliance to the lecturer via the official e-mail address (i.e. name.name@@dd.pl) or on the teaching duty.

In the absence of a response to the above fact, the matter should also be reported to the appropriate Institute or Department. All grades from completed semesters are also available to the student in the ISAPS system in the DEAN'S / EVALUATION ARCHIVE tab.


W Wyższej Szkole Gospodarki obowiązuje tzw. elektroniczny indeks. Wszystkie wpisy z zaliczeń i egzaminów uzupełniane są przez prowadzących zajęcia w elektronicznych protokołach egzaminacyjnych w systemie ISAPS.
W związku z powyższym nie ma już konieczności zbierania wpisów na tradycyjnej-papierowej karcie okresowych osiągnięć studenta.
Każdy student ma dostępne oceny na swoim indywidualnym koncie w systemie ISAPS w zakładce KARTA EGZAMINACYJNA.

Od przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, nauczyciel akademicki ma 7 dni na na wpisanie wyniku zaliczenia/egzaminu w elektroniczną kartę osiągnięć studenta.

W przypadku nie wpisania oceny do systemu, fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi Biura Instytutu bądź Katedry.
W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.
W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu lub Katedry.
Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów dostępne są dla studenta również w systemie ISAPS w zakładce DZIEKANAT/ ARCHIWUM OCEN.

isaps logowanie
kalendarz studenta

Czerwiec 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki