Jesteś tutaj : Aktualności/News

Zasady organizacji zajęć w ra. 2021/2022 /Principles of organization of classes in the ay. 2021/2022

Zasady organizacji zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 w Wyższej Szkole Gospodarki


Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej, czyli w połączeniu formy stacjonarnej (na terenie Uczelni) z kształceniem zdalnym. Sytuacja epidemiczna związana z Covid-19 pozwala na powrót w mury Uczelni, ale wymusza w dalszym ciągu zachowanie ostrożności. Zajęcia podające, szczególnie wykłady, odbywać się będą zdalnie na platformach Microsoft Teams i ONTE, co pozwoli ograniczyć spotkania w dużych grupach.
Aby zapewnić jak najwyższą jakość kształcenia praktycznego, formy zajęć rozwijające umiejętności odbywać będą w większości w formie stacjonarnej. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli egzaminy i zaliczenia przeprowadzone będą w tradycyjnej formie.
Do powyższych założeń została dostosowana organizacja roku akademickiego poprzez wyznaczenie zjazdów zdalnych i stacjonarnych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo całej naszej społeczności akademickiej, apelujemy o przestrzeganie podczas spotkań warunków sanitarnych, a przede wszystkim zachęcamy do szczepień przeciw Covid-19.
Jesteśmy świadome, że sytuacja jest dynamiczna i zarówno przed rozpoczęciem semestru, jak i w jego trakcie może zajść konieczność wprowadzenia zmian w zaleceniach dotyczących realizacji zajęć. Wszelkie potencjalne zmiany będą wynikały z troski o bezpieczeństwo uczestników zajęć, a więc zarówno Was – studentów, jak i osób prowadzących zajęcia. Możecie być Państwo pewni, że o wszystkich zmianach będziecie wcześniej informowani


Classes will be conducted in a hybrid form, i.e. a combination of a stationary form (at the University) with remote education. The epidemic situation related to Covid-19 allows you to return to the University walls, but still requires caution. Presentation classes, especially lectures, will be held remotely on Microsoft Teams and ONTE platforms, which will reduce meetings in large groups. In order to ensure the highest possible quality of practical education, the forms of classes developing skills will be held mostly in the day-to-day form. If the epidemic situation allows it, the exams and tests will be carried out in the traditional form. The organization of the academic year was adjusted to the above assumptions by appointing remote and stationary meetings. Bearing in mind the safety of our entire academic community, we call for compliance with sanitary conditions during the meetings, and above all, we encourage vaccination against Covid-19. We are aware that the situation is dynamic and both before and during the semester it may be necessary to introduce changes to the recommendations regarding the implementation of classes. Any potential changes will result from concern for the safety of the participants of the classes, i.e. both you - students and the people conducting the classes. You can be sure that you will be informed about all changes in advance

isaps logowanie
kalendarz studenta

Czerwiec 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki