Jesteś tutaj : Aktualności/News

 • Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

   

  Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.

  Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.

  Więcej
 • Szanowni Państwo,

  ogłoszony został konkurs na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania. 

  Prace można nadsyłać do 16 marca na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.

  Więcej
 • W myśl  przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  o pomoc materialną z budżetu państwa, tj. stypendium socjalne oraz kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy: posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE, posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach, posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP, posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

  Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium ministra.

  Więcej
 • Pursuant to the provisions of the Law on Higher Education and Science, foreign students can apply for material assistance from the state budget, i.e. grants for low-income students and student loans, only if they meet the following criteria: they have a permanent residence permit or are long-term residents of the EU, they have a temporary residence permit in connection with the circumstances referred to in art. 159 point 1 or art. 186 section 1 point 3 or 4 of the Act on foreigners, they have been granted refugee status by the Republic of Poland or benefit from temporary protection or subsidiary protection on the territory of the Republic of Poland, they have a certificate confirming their knowledge of Polish as a foreign language at least at C1 language proficiency level, they have a Pole's Card (Karta Polaka) or a decision confirming that they are of Polish descent, they are a spouse, ascendant or descendant of a Polish citizen living on the territory of the Republic of Poland.

  Nonetheless, all foreign students who undertook education in the 2019/2020 academic year are entitled to apply for other material assistance grants, such as: a rector's scholarship, a maintenance grant for disabled people, a special assistance grant, a minister's scholarship.

  Więcej
 • Konkurs / najlepszy dyplom

  Dodano : 12.02.2020

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Urzędu Miasta Bydgoszczy informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac naukowych najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta.

  Więcej
 • Szanowni Studenci,

  załączeniu terminarz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020.

  Więcej
isaps logowanie
kalendarz studenta

Luty 2024

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910

wydziały WSG

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki